Kultura/Galerie sztuki

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie

Kultura/Galerie sztuki

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn, miasto, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

895279466

http://www.bwa.olsztyn.pl

Dowolna ilość wejść na wystawy/wydarzenia artystyczne prezentowane w BWA, w cenie 1,00 zł brutto za każdą wizytę (od 2019-06-01)