Kultura/Ośrodek kultury

Centrum Kultury w Lublinie

Kultura/Ośrodek kultury

ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin, miasto, woj. LUBELSKIE

602111772

www.ck.lublin.pl

Dla posiadacza KDR 20 % ulg od ceny biletu normalnego na wszystkie wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury, w tym: wydarzenia cykliczne, okazjonalne, wystawy, projekcje, spotkania, konkursy, zajęcia edukacyjne. (od 2019-04-15)