Kultura/Muzeum

DOZ S.A. Muzeum Farmacji w Łodzi

Kultura/Muzeum

pl. Wolności 2, 91-415 Łódź-Śródmieście, delegatura, woj. ŁÓDZKIE

539521563

http://www.muzeumfarmacji.eu/index.php/pl/o_muzeum.html

Bezpłatny wstęp do muzeum. (od 2020-06-15)