Edukacja/Pozostałe

Edu-chatka Aneta Zajączkowska pedagog, oligofrenopedagog

Edukacja/Pozostałe

ul. Zagórska 17/b, 25-339 Kielce, miasto, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

667 69 46 87

15% zniżki na wszystkie usługi. 10% dodatkowej zniżki od drugiego dziecka Proponuję pomoc specjalistyczną dla dzieci od urodzenia do 18 r.ż. w zakresie: • Diagnozy Pedagogicznej: dojrzałość przedszkolna – szkolna, trudności w czytaniu, pisaniu, ogólne trudności w nauce; • Terapii Pedagogicznej: usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, grafomotoryki; • Terapii pedagogicznej dla dzieci z opiniami i orzeczeniami: w zakresie ryzyka dysleksji, dysleksji, dysgrafii, dysortografii, koncentracji uwagi, problemów z zapamiętywaniem ogólne trudności w nauce, trudności w zakresie słuchu fonematycznego. • Terapia ręki z elementami terapii pedagogicznej: Zajęcia adresowane m.in. do osób, które doświadczają trudności w wykonywaniu czynności manualnych, samoobsługowych, z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową, z obniżoną precyzją i szybkością ruchów oraz dzieci mających trudności szkolne ( zaburzona grafomotoryka, tempo pisania, nieprawidłowy chwyt narzędzia pisarskiego). • Terapii Pedagogicznej dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym: usprawnianie zaburzonych funkcji, wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych.* Treningu umiejętności społecznych.* Turnusów wakacyjnych przygotowujących do podjęcia nauki w przedszkolu i szkole, jak również dla dzieci z trudnościami. Forma zajęć: indywidualna oraz grupowa. (od 2017-06-21)