Edukacja/Szkoły

Fabryka Absolwentów Niepubliczna Szkoła Policealna

Edukacja/Szkoły

ul. Stanisława Staszica 5, 20-081 Lublin, miasto, woj. LUBELSKIE

609-900-423

https://fabrykaabsolwentow.pl/

Dla posiadaczy KDR 20% ulgi na kursy, szkolenia, czesne. (od 2018-05-31)