Kultura/Galerie sztuki,  Pozostałe

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Kultura/Galerie sztuki, Pozostałe

ul. Tadeusza Kościuszki 41/47, 87-100 Toruń, miasto, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE

56/ 645 15 88

www.galeriadziecka.com

25% zniżki w opłatach za zajęcia plastyczne w pracowniach dydaktycznych Galerii. Ulga nie łączy się z innymi promocjami. (od 2019-09-30) 25 % zniżki w opłatach za zajęcia plastyczne w pracowniach dydaktycznych galerii. Ulga nie łączy się z innymi promocjami. (od 2019-10-01)